Regulamin

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej: sklep internetowy Papillon) znajdującego się na stronie internetowej www.papillonatelier.pl przez konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 2. 2. Sklep internetowy Papillon, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.papillonatelier.home.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet i jest własnością firmy:
  Papillon s.c.
  ul. Rozbrat 34/36 lok.58
  00-429 Warszawa
  NIP: 525-252-45-21
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, wycofywania asortymentu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych (na warunkach szczegółowo w nich określonych) za pośrednictwem strony www.papillonatelier.pl.
 4. Standardowo do zakupu wystawiany jest paragon na zakupiony w sklepie Papillon towar.
 5. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT należy zgłosić to przy składaniu Zamówienia, oraz dodatkowo poinformować o takiej potrzebie na e-mail papillon@papillonatelier.pl. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 6. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia i jego realizacji jest kompletne i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.papillonatelier.home.pl
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.Każdy produkt realizowany jest po złożeniu zamówienia,stąd termin realizacji wynosi do 14 dni roboczych od daty otrzymania płatności przez Sprzedającego.
 8. W przypadku gdy sklep nie może zrealizować zamówienia, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego. W takiej sytuacji uiszczona przez Kupującego kwota zostanie mu zwrócona w całości.
 9. Istnieje możliwość zamówienia ubrania wg własnych, niestandardowych wymiarów. W przypadku zamawiania odzieży wg indywidualnych wymiarów (poza tabelą wymiarów zamieszczoną na stronie sklepu Papillon), niezbędne jest podanie prawidłowych wymiarów. Termin realizacji tego typu zamówień będzie wydłużony.
 10. Sklep Papillon realizuje również zamówienia indywidualne. Projekty indywidualne uzgadniane są drogą e-mail. Ceny takich zamówień są ustalane indywidualnie z Klientem.
 11. Papillon nie przyjmuje paczek oraz przesyłek kurierskich wysłanych na koszt adresata oraz wysłanych za pobraniem.
 12. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie sklepu internetowego Papillon w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 13. Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 14. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

II. Zwroty i wymiany

 1. Zgodnie z ustawą z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy - FORMULARZU ZWROTU Kupujący może podać nr rachunku bankowego, właściwego do dokonania zwrotu wpłaconych środków, który zostanie dokonany przez Sprzedającego w terminie 14 dni.
 2. Kupujący powinien zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, czyli w stanie w jakim go otrzymał tj. czysty, nieuszkodzony, ze wszystkimi oryginalnymi, nieuszkodzonymi i fabrycznie zamocowanymi metkami oraz załączonymi akcesoriami.
 3. Możliwa jest jednorazowa wymiana towaru na inny model lub rozmiar aktualnie dostępny w sklepie internetowym Papillon. Kupujący powinien wysłać na własny koszt towar podlegający wymianie, a także uiścić koszt ponownej wysyłki do Kupującego paczki z wymienionym towarem.
 4. Rzeczy zwracane, bądź przeznaczone do wymiany należy wysłać pod adres: Papillon, ul. Rozbrat 34/36 lok.58, 00-429 Warszawa.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.
 6. Zwrotom nie podlegają zamówienia indywidualne: odzież szyta pod wymiary Klienta, niezgodne z tabelą wymiarów podaną w sklepie Papillon oraz odzież projektowana i odszywana na zamówienie, według ustaleń z Klientem

III. Niezgodność towaru z umową oraz reklamacje

 1. Jeżeli zamówiony towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub posiada wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację.
 2. Zareklamowany towar należy przesłać na adres sklepu - Papillon s.c., ul.Rozbrat 34/36 lok.58, 00-429 Warszawa. Reklamując towar należy podać przyczynę reklamacji (krótki opis na piśmie wraz z informacją, czy Kupujący żąda naprawy lub wymiany towaru na nowy, czy też odstępuje od zawartej umowy a ponadto podać, swoje dane osobowe i nr konta, na który mają zostać zwrócone należności). W przypadku uzasadnionej reklamacji koszt przesyłki do Sprzedającego zostanie Kupującemu niezwłocznie zwrócony.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Kupujący zostanie poinformowany o wyniku reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Do zareklamowanego towaru należy dołączyć kopię paragonu fiskalnego lub innego dokumentu świadczącego o zakupie towaru w sklepie internetowym Papillon.
 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący.

IV. Wysyłka i płatność

 1. Wysyłka odbywa się w dni robocze pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska.
 2. Koszt wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określony jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu kosztów jej zwrotu.
 4. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt wysyłki jest wyższy od kosztów dostawy w kraju, a jego wartość określana jest w trakcie składania zamówienia. Jeżeli w trakcie składania zamówienia nie ma informacji o kosztach wysyłki do interesującego Kupującego kraju, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podane w wiadomości zwrotnej wysłanej na adres e-mail Kupującego potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz numeru zamówienia. Nie podanie tych danych lub podanie ich w sposób błędny może opóźnić realizację zamówienia lub w ogóle uniemożliwić jego realizację.
 6. Kupujący po dostarczeniu mu przesyłki przez kuriera, może w jego obecności dokonać oględzin opakowania, a także sprawdzić zawartość paczki. W razie ewentualnego uszkodzenia opakowania paczki, jej zawartości lub braków w jej zawartości, Kupujący może spisać odpowiedni protokół przy udziale doręczającego.
 7. Jeżeli pomimo deklaracji przez Kupującego płatności przelewem bankowym, Kupujący w ciągu 14 dni nie uiści należnej kwoty zamówienia, zostanie ono anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna sprzedaży. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z informacją o powyższym, jak i przyczynie anulowania zamówienia.

V. Rabaty

 1. Wszelkie promocje obejmujące towar nie łączą się z żadnymi innymi promocjami, w tym z udzielonymi Klientowi bonami rabatowymi. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji.

VI. Realaizacja zamówienia

 1. Zgodnie z przepisami do zawarcia Umowy dochodzi z chwila złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie Strony, to jest: zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy Papillon.
 2. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie potwierdzenia poczta elektroniczną lub w sposób milczący poprzez brak odmowy realizacji w terminie ważności zamówienia.
 3. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym, a także posprzedażowa obsługa konsumentów, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 - jednolity tekst) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

IV. Wysyłka i płatność

 1. Wysyłka odbywa się w dni robocze pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska.
 2. Koszt wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określony jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu kosztów jej zwrotu.
 4. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt wysyłki jest wyższy od kosztów dostawy w kraju, a jego wartość określana jest w trakcie składania zamówienia. Jeżeli w trakcie składania zamówienia nie ma informacji o kosztach wysyłki do interesującego Kupującego kraju, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podane w wiadomości zwrotnej wysłanej na adres e-mail Kupującego potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz numeru zamówienia. Nie podanie tych danych lub podanie ich w sposób błędny może opóźnić realizację zamówienia lub w ogóle uniemożliwić jego realizację.
 6. Kupujący po dostarczeniu mu przesyłki przez kuriera, może w jego obecności dokonać oględzin opakowania, a także sprawdzić zawartość paczki. W razie ewentualnego uszkodzenia opakowania paczki, jej zawartości lub braków w jej zawartości, Kupujący może spisać odpowiedni protokół przy udziale doręczającego.
 7. Jeżeli pomimo deklaracji przez Kupującego płatności przelewem bankowym, Kupujący w ciągu 14 dni nie uiści należnej kwoty zamówienia, zostanie ono anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna sprzedaży. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z informacją o powyższym, jak i przyczynie anulowania zamówienia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym Papillon, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.papillonatelier.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 2. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod nr tel +48 604 786 028, +48 605 12 16 18 , adresem e-mail: papillon@papillonatelier.pl lub na adres wskazany w par. II ust. 4. niniejszego Regulaminu.
 3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego Papillon. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego www.papillonatelier.pl.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2013 r.